Bekijk dit rapport over Gegalvaniseerde tackernagels

Aanvullende uitvoeringsvoorschriften (te schrappen via ontwerper indien ook niet aangaande inzet) Alle ingewerkte metalen leidingen moeten beschermd geraken tegen corrosie. Teneinde een vlak oppervlak te bekomen is de isolatielaag na verharding afgeschuurd (vlakheidstolerantie ca. 6
7
8
9 cm / twee m) en opgeveegd. Toepassing Vloer aangaande alle ruimtes binnen dit gebouw vochtwerende lagen - meestal vochtwerende lagen - PE-folie PM Meting aard betreffende een overeenkomst: Pro Memorie (PM). Inbegrepen in de eenheidsprijs betreffende een dekvloer. Specificaties Type: ongewapend Dikte: min. 0,twee mm De folie wordt aangebracht betreffende overlappingen van ten minste 30 cm en is tegen een muren opgetrokken tot op twee cm boven dit afgewerkte vloerpeil. Beschadigde delen worden hersteld betreffende ons bijkomend stuk folie, continue met ten minste 30 cm overlapping. Aanvullende uitvoeringsvoorschriften Een folie wordt losliggend geplaatst De naadoverlappingen geraken nauwgezet verlijmd aan een volledige breedte aangaande een naad en samengedrukt. Naadbreedte: min. 5 cm. Opstandhoogte: min. 10 cm Toepassing Folie tussen vloerisolatie en chape cementgebonden dekvloeren - doorgaans Materialen Een bepalingen van TV 189 Dekvloeren Deel 3 bestaan over toepassing. Bindmiddel cement overeenkomstig NBN EN Toeslagstoffen overeenkomstig NBN EN Portiersgebouw containerpark Boom 144

m.v. zichtbare drainageopeningen in een buitenkaders, afgedekt met kunststofkapjes Profielafwerking: gemoffeld voorzien betreffende dit Qualicoat-label; toekenning en controle door de EWAA. Voorbehandeling conform de voorwaarden met Qualicoat of G.S.B. (Gutegemeinschaft fur Stuckbewschichtung). Er is een waarborg gegeven van 5 jaar op een kleurechtheid en 10 jaar op een hechting. Coating: klasse twee (stadsatmosfeer) Glansgraad: circa 30% (mat) Kleurtint buitenprofiel: RAL: 9005 Kleurtint binnenprofiel: idem Alle zichtbare onderdelen zijn gemoffeld in dezelfde tint wanneer de aanmeldingen Een thermische onderbreking beschikt over ons doorlopende goedkeuring BUtgb of gelijkwaardig, met T > 25 N/mm en Q > 25 N/mm overeenkomstig NBN EN Verbeterde thermische en luchtdichtheidsprestaties d.m.v. een schuimband in een glassponningen. Keuring Aanvullend op een keuringscriteria betreffende artikel buitenschrijnwerk - meestal, geldt conform het Qualanod- en Qualicoat-label het de anodisatie ofwel laklaag in dit directe zichtvlak vrij moet bestaan over storende effecten zoals ruwheid, rimpels, uitzakkingen, overmatige sinaasappelhuid, insluitingen, kraters, stof, blaasjes, verbrande plekken, matte vlekjes, krasjes en dergelijk, die bij daglicht betreffende het blote oog, loodrecht op dit oppervlak gezien, op ons afstand met 3 meter indien onplezierig kunnen worden waargenomen. Daar moet een 10-jarige waarborg geraken verstrekt op de hechting en kleurvastheid met de lak, welke ingaat op datum aangaande een voorlopige oplevering profielsysteem aluminium/vaste ramen FH m2 Meting meeteenheid: per m2 Portiersgebouw containerpark Boom 125

171 vanwege buizen, fittingen en dit systeem (2000). Zij zijn vervaardigd uit hittebestendig PPc (polypropyleen copolymeren), waaraan de nodige stoffen bestaan toegevoegd wegens de vervaardiging van buizen en ter verbetering aangaande een mechanische kenmerken, alsmede tot twee à 2,5 massa % rookzwart of titaanrood voor dit verkrijgen aangaande een groene ofwel witte kleur. Bovenaan kan zijn een pijp voorzien van tweedelig schroefkoppelstuk vanwege vastklemming betreffende een aansluitslang. SPECIFICATIES Diameter : 40mm Kleur : wit Sifon : over het onledigbare type met reukdichte afsluiting De sifon wordt waarneembaar tegen een muur aangebracht. Toepassing Overdrukventiel verwarmingsinstallatie, condensaatafvoer warmtepomp, overloop ventilatietoestellen; verluchtingsbuizen algemeen PM Het betreft een bezorging en plaatsing over een verluchtingsbuizen (standleidingen), bestemd voor de verluchting aangaande het sanitair afvoernet. In overeenstemming betreffende een handige en/ofwel specifieke bepalingen aangaande het apart bestek, dienen een bij deze post begrepen eenheidsprijzen, hetzij overeenkomstig uitsplitsing in een samenvattende opmeting, hetzij in hun globaliteit, alsmaar te omvatten de eventueel noodzakelijke studies, vanwege zover ook niet opgenomen in dit aanbestedingsbundel; een sleuven, inkepingen en doorboringen in muren en vloeren, benodigd vanwege het verwezenlijken betreffende bovenvermelde werken, evenals alle daaruit voortvloeiende herstellingen; een bezorging en plaatsing over al die verluchtingsbuizen, met inbegrip van een nodige bocht- en hulpstukken, de bevestigingsmiddelen; de dakdoorvoeren en afdekkappen, voor zover niet geregistreerd als ons afzonderlijke post; de waterdichting over de daken; de gevraagde as-built organiseren betreffende dit verluchtingsnet.

LEIDINGTRACÉ Dit leidingtracé houdt rekening betreffende volgende algemene condities : o Een leidingen worden zoveel geoorloofd volgens rechtlijnige tracés aangebracht zowel horizontaal mits verticaal. In doorgangen van muren en wanden mag geen enige buisverbinding of lasnaad aangebracht worden. o De leidingen geraken derwijze ondersteund dat een uitzetting van een buizen verzekerd kan zijn en doorbuiging vermeden wordt. o Al die nodige voorzieningen dienen genomen te worden teneinde waterslag te vermijden; De installatie moet dusdanig opgevat zijn dat stagnatie van drinkwater in bepaalde onderdelen over de installatie uitgesloten kan zijn. Toereikende opties dienen voorzien te worden teneinde : o een installatie te ledigen, er moet zich ons afsluitkraan betreffende leegloopmogelijkheid bevinden. De leidingen dienen te daartoe met afschot geplaatst geraken (minimum 1mm per lopende meter). Elke opgaande standleiding ofwel belangrijke vertakking is op het laagste issue voorzien van een stopkraan, meteen gevolgd door een aftapkraan, welke een volledige lediging geoorloofd vormt. o de installatie te ontluchten; op al die leidingen wordt op dit uiteinde ons kraan geplaatst om dit ontluchten normaal te laten geschieden. De bedieningsorganen dienen te, via hun opvatting en plaatsing gemakkelijk te bedienen zijn. Portiersgebouw containerpark Boom 172

58 Materialen Alle werflokalen zijn opgetrokken uit een degelijke en solide constructie en behoren te kompleet afsluitbaar bestaan. Een aannemer bezorgt dit Bestuur voorafgaandelijk ons schetsmatig overzicht aangaande de inplanting aangaande een werflokalen. De werflokalen zijn gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk, geraken netjes verzorgen tijdens hun volledige gebruiksduur en zijn bries-, stof- en waterdicht. Werflokalen die op de openbare weg moeten ogen, dienen te voldoen met een geldende gemeentelijke en politiereglementen werflokalen berging van materieel en bouwmaterialen PM Materieel en bouwmaterialen gevoelig vanwege vocht horen te opgeslagen geraken op ons pluizige regio. De aannemer voorziet hiertoe de nodige opslagruimten. Meting aard over een overeenkomst: Pro memorie (PM) De aannemer dien de bergruimten afsluiten, een gestapelde voorwerpen beschutten en ze beschermen tegen hitte, koude, vochtigheid en brandgevaar. De aannemer draagt zelf de volledige verantwoordelijkheid bij gebeurlijke diefstal van goederen werflokalen kantoorruimte PM Er dient geen werflokaal Kantoorruimte voorzien te geraken werflokalen personeelslokaal PM Een aannemer dien zijn arbeiders lokalen ter beschikking stellen waar zij mogen schuilen, hun kleren bergen, zichzelf onderhouden en schransen.

179 aanvoerleidingen & toebehoren - leidingisolatie PM Alle leidingen in opbouw, geraken verplicht voorzien over ons thermische leidingisolatie conform NBN D Centrale verwarming, ventilatie en luchtbehandeling - Algmeen voorkomende voorwaarden vanwege alle systemen - Thermische isolatie (1992). De leidingisolatie zit PRO MEMORIE inbegrepen in post De leidingisolatie kan zijn zelfdovend, chemisch neutraal, ook niet giftig, bevat nauwelijks corrosieverwekkende bestanddelen en is bestand tegen temperaturen van -15 C tot 90 C. Een binnendiameter met een isolatie dien aangepast zijn met een buitendiameter met een leidingen opdat deze perfect worden omsloten. Een isolatie kan zijn doorlopend over de eventuele ophangbeugels. Bij diameters vanaf ND40 worden al die toebehoren (kranen, koppelingen ) evenals geïsoleerd. Er wordt gebruik geschapen met fabrieksmatig aangebrachte isolatiemantels vanwege de leidingen die in een chape en/ofwel dekvloeren verlopen. Vanwege de leidingen in opbouw in schachten, valse plafonds, tussen de prachtige spanten, enz. is er behandeling gemaakt van soepele slangen uit ons elastomeer op fundering betreffende synthetisch rubber met gesloten celstructuur en gladde buitenwand. De leidingen geraken met elkander verbonden via ons zelfklevende lijmlaag op basis aangaande gemodificeerd met netstructuurwapening, afgedekt met ons polyethyleen folie.

244 Zij bestaan in enkele en dubbele uitvoering; Zij maken tegenover elkaar liggende inbouw mogelijk; IP 30 gekeurd; Verbinding wegens buizen en kabels tot M25; Zij beschikken over een ETA goedkeuring; Uitgevoerd in halogeenvrij materiaal; OPBOUW Aangaande LEIDINGEN De opbouwleidingen worden waterdicht uitgevoerd. Daar waar nauwelijks mechanische beschadigingen (verder wegens ongedierte) te verwachten kan zijn mogen opbouw halogeenvrije kunststoffen buizen toegestaan geraken. In alle overige gevallen zullen de buizen in verzinkt stalen buizen uitgevoerd worden. De afstanden tussen een bevestigingspunten geraken dusdanig gekozen het de kabelbuizen een goed rechtlijnig tracé volgen. In de rechte gedeelten kan zijn daar ten minste één bevestiging teneinde een 45 cm verticaal en 30 cm horizontaal vanwege kabelbuizen met plastisch bouwstof en om de 80 cm voor stalen kabelbuizen, één bevestiging aan elk uiteinde over de bochten, alsook één bevestiging langs allebei de zijden met verbindingsdozen. Een bevestigingen geraken betreffende gelijke tussenafstanden aangebracht. Ter plaatse met koppelstukken, schakelaars, stopcontacten, is ons bevestiging voorzien op maximaal 10 cm over dit element. Een kabelbuizen in plastisch materiaal behoren te vrij mogen uitzetten; daartoe geraken een bevestigingen niet op de kabelbuizen geprangd en geraken een doorvoeren via muren en plafonds omgeven door een kabelbuis betreffende vollere diameter, vastgehecht in metselwerk. Al die vrije uiteinden aangaande kabelbuizen uit plastisch bouwstof of staal geraken nauwgezet afgezaagd en ontdaan over bramen. Ter hoogte over uitzettingsvoegen horen te een kabelbuizen op deze plaats van een schuifstelsel worden voorzien. De aannemer aangewend geschikte middelen naargelang een ondergrond teneinde een kabelbuizen te bevestigen met een ondergrond.

Een kanalen zijn respectievelijk bestemd voor de aanvoer met verse lucht of afvoer met bedorven lucht, binnen het voorziene ventilatiesysteem. Materialen Meestal Overeenkomstig het speciaal bestek zullen metalen kanalen geraken toegepast. De afmetingen over een kanalen dienen te worden ingesteld op de vereiste debieten. Dit drukverlies in rechte kanaal delen zal ook niet hoger zijn vervolgens 0,5 Pa/m. Een staal met alle materialen samen betreffende het voorgestelde uitvoeringsschema aangaande dit kanalennet, wordt vóór uitvoering ter goedkeuring voorgelegd juiste Bestuur. METALEN KANALEN Metalen luchtleidingen bestaan vervaardigd uit tweezijdig gegalvaniseerd band / plaatstaal. Een kanalen beschikken over afdoend stijfheid rekening houdend betreffende de optredende drukken en spanningen, hiertoe zijn ze versterkt met plooien en/of verstijvingsribben en desgevallend met inwendige steunen. TRACÉ Een kanalen dienen ons aparte ophanging te krijgen, in overeenstemming betreffende een respectievelijke kanaaldiameters en structuur waaraan de bevestiging gebeurt, vanwege hetgeen betreft Portiersgebouw containerpark Boom 219

Toepassing Eén tellerkast voor dubbele uurtariefmeter aansluitingen - verbindingskabel FH sog Het betreft al die leveringen en werken, incl. de nodige kabelgoten/ kabelbuizen / kabeldragers, vanwege een plaatsing en verbinding aangaande een voedingskabel tussen een tellerbatterij en het ALSB. De kabel voldoet met een voorschriften post / verdeelkasten - meestal Het betreft de service en plaatsing over gebruiksklare verdeelkasten, ze worden geleverd en aangebracht met inbegrip over al die uitrustingselementen, rails, verdeelklemmen, afdekplaten, veiligheden, automaten, schakelaars, desgevallende teleruptoren en contactoren, schakelklokken,... bijvoorbeeld vermeld op de schema's, overeenkomstig het type installatie. Materialen Een eenheidsprijs met ieder bord omvat het leveren en publiceren ervan betreffende alle verbindingen, veiligheden, automaten, schakelaars en al die toebehoren bijvoorbeeld vermeld op de schema's. Schema + constructieplan Portiersgebouw containerpark Boom 234

Dit glazuur weerstaat met chemicaliën beschreven in de Norm NF D (02/2012). Een closetpot heeft ons strakke vormgeving die geen uitsteeksel mag vertonen. De breedte met een rugwand bedraagt 285cm.Zij zijn voorzien buiten spoelrand en perfect geglazuurd wat dit reinigen vergemakkelijkt. Het water loopt via twee zijdelingse open kanalen en 1 centraal spoelgat. Een closet kan zijn vervaardigd teneinde te kunnen spoelen aan 4/twee & 6/3 liter (Classificatie twee). Een closet is bestemd vanwege filmmontage op ons standaard inbouwsysteem. Het geheel zal ons hinder over gering 400kg verdragen zonder los te aankomen ofwel blijvende vervorming te vertonen. Voor ons montagehoogte van de bouten op 320mm betreffende een afgewerkte vloer bedraagt een zithoogte buiten zitting 400mm en check here is de afstand tussen de onderkant aangaande dit wand-wc en een afgewerkte vloer 60mm. Dit wc is voorzien van een aangepaste zitting in duroplast betreffende soft close functie. Een zitting sluit naadloos aan voor dit vormgeving over de closetpot. Voldoet met een normen EN 997, DIN / en EN 33 Portiersgebouw containerpark Boom 183

TIMING - UITVOERINGSMETHODE De wederaanvullingen worden pas uitgevoerd na een architect alle ondergrondse leidingen en constructies bezit gecontroleerd en bestaan schriftelijke toelating in het werfboek ofwel werfverslag bezit gegeven tot het starten over de aanvullingen. Aanvullingen anti metselwerk ofwel beton mogen slechts uitgevoerd worden na een waterdichte lagen, voorgeschreven bepleisteringen en/of bestrijkingen op een ondergrondse constructies uitgevoerd bestaan, voldoende verhard zijn en verder een elementen waartegen ze aanleunen, een afdoend sterkte verkregen beschikken over. VOORBEREIDENDE Bezigheden Een bodem wordt op een plaatsen die moeten worden aangevuld, gezuiverd betreffende alle stoffen welke de binding met de aangevoerde aarde aan de reeds aanwezige vloer in dit gedrang zouden kunnen bezorgen, zoals wortels, boomstronken, hagen en ander afval. SPREIDING - VERDICHTING De aanvullingen voordoen overeenkomstig noodzaak handmatig ofwel machinaal en tot op het vooropgesteld afwerkingspeil. Naargelang het aanvullingsmateriaal en het materieel geraken een ophogingen bovendien met een meeste zorg uitgevoerd in horizontale lagen van maximaal twintig à 30 cm. Iedere gespreide laag wordt afzonderlijk verdicht waardoor een verdichting gelijkelijk kan zijn; een beddingsconstante k, zoals bepaald overeenkomstig de plaatbelastingsproef aangaande Westergaard, summier 30 MN/m bedraagt. Daar dien gezorgd geraken dat al die onvoldoende draagkrachtige segmenten, ingeval resultaat met te losse pakking of via omwoeling, vernieuwen geraken door een zandaanvulling. Deze werken en leveringen mogen niet aangerekend worden zo zij het gevolg bestaan van verschrikkelijke uitvoeringsmethodes ofwel over foutieve ofwel te diepe uitgravingen. In dat geval blijven ze ten laste met een aannemer. Portiersgebouw containerpark Boom 69

- Louter alang door het indienen van bestaan inschrijving, is een aannemer verondersteld compleet op de hoogte te zijn aangaande de toestand van een bouwplaats en over al die in onderhevig bestek vermelde documenten, en louter alang door bestaan deelneming met een aanbesteding verklaart hij zich zonder voorbehoud te onderwerpen met een voorschriften van het bestek. - Een aannemer moet op eigen kosten en op persoonlijk risico wensen voor de bevoorrading over mineraalwater en elektriciteit benodigd vanwege zijn taken. Deze doet alle nodige stappen voor een verbinding met de verschillende netten evenals een onkosten vanwege aansluiting, meters, enz... Een aanbestedende overheid draagt noch regelrecht noch onrechtstreeks bij in de onkosten met die bevoorrading. - Bij een voorlopige oplevering fungeert de aannemer een terreinen nauwgezet gereinigd en in een onberispelijke staat af te leveren. - Een permanente reiniging met de wegen en/ofwel een directe omgeving van een bouwplaats valt ten laste met de aannemer, evenals het vervoer over het puin tot buiten een eigendom met de aanbestedende overheid. Indien het niet gebeurt, wordt dit puin ambtshalve door dit bestuur op kosten aangaande een aannemer verwijderd, zonder aanmaning. Deze bepaling geldt wegens een zones waar een aannemer geacht wordt zijn werken uit te voeren. - Al die kosten wegens een bescherming van een bestaande constructies gedurende de uitvoering aangaande een werken blijven alleen ten laste van een aannemer, dit wil zeggen weet het bouwstof dat nodig kan zijn voor bestaan werken, zowel voor een eigenlijke uitvoering zodra teneinde ongelukken en beschadigingen met de bestaande constructies te vermijden. - De aannemer kan zijn indien enig verantwoordelijk vanwege zijn werktuig en voor bestaan materiaal dat geïnstalleerd ofwel gestockeerd kan zijn. Het bestuur wijst alle verantwoordelijkheid af wegens Portiersgebouw containerpark Boom 24

246 voorgelegd worden aan de leidinggevende ingenieur. De aangewende bevestigingsmiddelen en de bevestigingswijze dienen alsmede vanwege uitvoering ter goedkeuring voorgelegd te geraken met een leidende ingenieur. In een verkoopprijs is herhaaldelijk inbegrepen: Dit afleveren en posten ervan, betreffende inbegrip met dit bezorgen en publiceren over een nodige draagprofielen, verbindingselementen en eventuele verschillende hulpelementen. Dit vervaardigen over een nodige openingen in een wanden en vloeren en dit desnoods aanpassen over een bestaande openingen. Het opruimen en afvoeren met al die stof, puin en afval welke die taken betreffende zichzelf meebrengen. Tenzij het bovendien in het bestek anders vermeld is, of ingeval er andersluidende richtlijnen aangaande de leidinggevende ingenieur zijn, moet er boven het hoogste punt van een kabelgang ons vrije hoogte blijven over tenminste 150 mm. Zo een doorgang tussen een kabelgang dien vrij blijven, bedraagt de vrije hoogte bij de draagijzers, indien dit mogelijk kan zijn, tenminste twee,10 meter. Een opgestelde kabelgangen dienen te ten minste langs één zijde kompleet vrij blijven, zodanig dat de kabels gemakkelijk in de goot aangebracht mogen geraken. Het behandeling aangaande U-vormige ophangbeugels is om die aanleiding ook ook niet toegelaten. De ophanging gebeurt door middel van gecadmieerde L-vormige draagprofielen, waardoor één zijde continue begaanbaar blijft vanwege het toevoegen van de nodige kabels. De kabelgoot bestaan uit geperforeerde geprefabriceerde elementen uit U- of C-vormig geplooide gegalvaniseerde staalplaat, waarvan de opstaande zijden, voldoende hoog zijn teneinde een kabels buiten bevestiging in de goot te mogen leggen.

m.v. aparte afdekkapjes. In functie met een respectievelijke raam- en/ofwel deurhoogte beantwoordt het aantal ophangpunten aan de richtlijnen aangaande de technische goedkeuring ofwel geraken summier volgend reeks scharnieren aangebracht: hoogte tot 100 cm: minimum twee scharnieren hoogte van 100 tot 180 cm: minimum 3 scharnieren hoogte meer vervolgens 180 cm: minimum 4 scharnieren (al die buitendeuren en raamdeuren) hang- en sluitwerk - sloten PM Materialen Al die sloten uithangen vervat in ons universele slotkast, waardoor een benodigde uitsparing in een deur verder inzetbaar kan zijn wegens verschillende slotfuncties. Al die onderdelen bestaan corrosiebestendig en verenigbaar betreffende een omgevende materialen. De tuimelaars zijn gelagerd in ons zelfsmerende staalring teneinde radiale en axiale slijtage aangaande tuimelaar en slotkast te tegengaan. Een slotkast is uitgerust met gaten waarlangs dit veiligheidsbeslag ofwel veiligheidsrozet kan bevestigd worden. Ieder slot worden miniem 3 ofwel ieder gelijksluitende cilinderset summier zes sleutels geleverd met eigendomsbewijs en certificaat vanwege het bijmaken betreffende sleutels. Ze horen te met een aangetekende zending direct betreffende een fabrikant naar een bouwheer opgestuurd worden. In samenspraak betreffende dit Bestuur dienen te ze bij meergezinswoningen behoren in een sleutelplan. De sloten worden tot de voorlopige oplevering voorzien aangaande voorlopige werfcilinders, op initiatief en verantwoordelijkheid aangaande de aannemer. Er wordt één sleutel ter beschikking gesteld aan de ontwerper en één sleutel juiste Bestuur. Portiersgebouw containerpark Boom 129

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *